Privacy Policy van Melscards.

Privacy statement MelsCards BV

Inleiding

MelsCards BV neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met. info@melscards.nl.

Wie is MelsCards BV?

MelsCards BV is de besloten vennootschap MelsCards BV, kantoorhoudende te (5253 AP) Nieuwkuijk aan Kerkstraat 32 A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20125183.MelsCards BV is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door MelsCards BV de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt MelsCards BV jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor MelsCards BV persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens MelsCards BV voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door MelsCards BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

 

Doeleinde:
Financiële administratie
Gegevens:
Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag:
Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:
Beheer van bestellingen
Gegevens:
NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:
Afhandelen klachten
Gegevens:
NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:
Facturatie
Gegevens:
NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:
Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:
Afhandelen klachten
Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:
Facturatie
Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:
Sollicitatie
Gegevens:
Naam, E-mailadres, Locatie, User ID, Telefoonnummer
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Marketing

 

Doeleinde:
Direct marketing
Gegevens:
Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Post/factuuradres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:
Nieuwsbrief
Gegevens:
Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Post/factuuradres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:
Social media marketing
Gegevens:
Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Post/factuuradres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Website

 

Doeleinde:
Website analytics
Gegevens:
Locatie
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde:
Account aanbieden
Gegevens:
Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Beveiliging en fraudebestrijding

 

Doeleinde:
Beveiliging van gegevens
Gegevens:
Wachtwoord
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
MelsCards BV heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij MelsCards BV over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij MelsCards BV. Je kunt verzoeken dat MelsCards BV je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om MelsCards BV te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van MelsCards BV of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van MelsCards BV te verkrijgen. MelsCards BV zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat MelsCards BV je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door MelsCards BV
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@melscards.nl. MelsCards BV zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat MelsCards BV een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien MelsCards BV je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en MelsCards BV

Externe adviseurs

Het kan zijn dat MelsCards BV verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt MelsCards BV ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van MelsCards BV worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van MelsCards BV worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop MelsCards BV je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@melscards.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop MelsCards BV jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@melscards.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.